Diagnostyka i leczenie jaskry

Jaskra jest schorzeniem oczu prowadzącym do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji utraty wzroku. Na jaskrę choruje blisko 70 milionów ludzi na świecie, a do roku 2000 niemal 7 milionów straciło wzrok z powodu jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego.

 

Schorzenie nieleczone zawsze prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Najczęściej rozwija się bezobjawowo. 80 % chorych nawet nie wie, że choruje na jaskrę.

 

Charakterystyczne objawy jaskry to zawężenie pola widzenia i spadek ostrości wzroku. Pogorszenie widzenia, jego ostrości -ma związek z tzw.kątem przesączania. U większości chorych stwierdza się szeroki kąt przesączania -ciśnienie w oku podnosi się stopniowo i powoli. Zmiany nie dają żadnych objawów, aż do momentu prawie całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego. 20 proc. chorych na jaskrę cierpi na zamykający się kąt przesączania – ciśnienie w oku gwałtownie wzrasta, chory odczuwa silne bóle głowy i oka oraz zamglenia widzenia.

 

Ze względu na częstość występowania oraz niepomyślne rokowania nieleczonej jaskry, uznawana jest ona obecnie na chorobę cywilizacyjną. Wczesne wykrycie choroby, jej prawidłowe monitorowanie i leczenie pozwala zachować użyteczną ostrość wzroku.

 

Czynniki, które powinny skłonić do wizyty u okulisty

 

* dziedziczność

* przypadki jaskry w rodzinie

* wiek po 35. roku życia

* niskie ciśnienie ogólne krwi

* zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia/hiperlipidemia)

* zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi

* objawy naczynioskurczowe (stale zimne stopy i dłonie)

* podwyższony poziom ciśnienia w oku

* krótkowzroczność

* migreny

 

Informacje na podstawie broszur informacyjnych Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Jaskry

 

Kto powinien skorzystać z programu

 

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).

 

W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które były diagnozowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy w kierunku jaskry, lub u których już wcześniej wykryto jaskrę.

 

Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji Programu

 

W ramach profilaktyki lekarz okulista przeprowadza wywiad w kierunku jaskry, wykonuje badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego, badanie ciśnienia śródgałkowego oraz badanie kąta przesączania. Następnie podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania: w przypadku prawidłowego wyniku badania zgłoszenie się do kontroli po 24 miesiącach natomiast u osób z nieprawidłowym wynikiem badania skierowanie do dalszej diagnostyki lub objęcie leczeniem.

NFZ

© Copyright Problemy zdrowotne 2024